Posude za varenje (top seal) sa integrisanim uloškom

PP posude za varenje (top sealing), folije za varenje top sealing posuda

*Minimalna količina za porudžbinu je transportno pakovanje

Posuda za varenje 190x144x40

Posuda za varenje 190x144x40

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 355

190x144x40Posuda za varenje 190x144x50

Posuda za varenje 190x144x50

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 355

190x144x50

Posuda za varenje 190x144x60

Posuda za varenje 190x144x60

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 355

190x144x60

Posuda za varenje 227x178x40

Posuda za varenje 227x178x40

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje ABS

227x178x40

Posuda za varenje 227x178x60

Posuda za varenje 227x178x60

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje ABS

227x178x60

Posuda za varenje 227x178x80

Posuda za varenje 227x178x80

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje ABS

227x178x80

Posuda za varenje 187x137x40

Posuda za varenje 187x137x40

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 387

187x137x40

Posuda za varenje 187x137x50

Posuda za varenje 187x137x50

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 387

187x137x50

Posuda za varenje 187x137x60

Posuda za varenje 187x137x60

Oznaka: Dimenzija:
Posuda za varenje 387

187x137x60

Naši partneri:

  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Apack
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Coopbox
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Dekofilm
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Infia
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Pro-pack
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Teda
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - BFG
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Hipac