Thermo-shrinking PVC foil

Thermo-shrinking PVC foil 300 one layer

Thermo-shrinking PVC foil 300 one layer

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 300 300mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil 400 one layer

Thermo-shrinking PVC foil 400 one layer

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 400 400mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil 450 one layer

Thermo-shrinking PVC foil 450 one layer

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 450 450mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil  two layers 200 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 200 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 200 200mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 150 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 150 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 150 150mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 200 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 200 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 250 250mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 300 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 300 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 300 300mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 350 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 350 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 350 350mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 400 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 400 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 400 400mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 450 15µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 450 15µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 450 450mm 15µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 150 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 150 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 150 150mm 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 200 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 200 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 200 200mm 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 250 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 250 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 250 250mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 300 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 300 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 300 300mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 350 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 350 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 350 350mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 400 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 400 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 400 400mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 450 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 450 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 450 450mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 500 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 500 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 500 500mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 550 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 550 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 550 550mm 19µm
Thermo-shrinking PVC foil two layers 600 19µm

Thermo-shrinking PVC foil two layers 600 19µm

Label: Width: Thickness:
Thermo-shrinking PVC foil 600 600mm 19µm

Our partners:

  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Apack
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Coopbox
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Dekofilm
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Infia
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Pro-pack
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Teda
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - BFG
  • Ambalaža i oprema za pakovanje - Hipac